AKTUALNOŚCI

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia potwierdzone dnia 27 maj o godzinie  18.00  – Kwatery Bez Zasięgu w Wetlinie.

Zapraszamy wszystkich Członków na Walne Zebranie naszego Stowarzyszenia.  Z chęcią przywitamy też tych, którzy chcieliby wstąpić  w nasze szeregi!

        P o r z ą d e k    o b r a d :

1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Prezesa.

2. Zatwierdzenie Porządku obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania (Uchwała).

3. Merytoryczne i finansowe sprawozdanie z prac Zarządu za rok 2020.

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli pracy Zarządu za rok 2020.

5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz podjęcie decyzji w sprawie absolutorium dla Zarządu (Uchwała).

6. Skreślenie i przyjęcie nowych członków  do Stowarzyszenia (Uchwała).

7. Wolne wnioski i ewentualne głosowanie nad nimi, podjęcie uchwał.

8. Zakończenie obrad.

 

 

Kolejny projekt finansowany ze środków Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady, Lesko ukończony!

Miło nam poinformować , że w Wetlinie, na działce dzierżawionej  przez nasze Stowarzyszenie od Gminy Cisna  od 2009 roku, powstała kolejna budowla małej architektury. Tym razem postanowiliśmy wybudować małą, czytelnię otwartą.  W ten sposób, tuż obok placyku zabaw i mini siłowni zewnętrznej ( także projekty SRWIO) powstała malutka biblioteczka,  gdzie każdy może zostawić czy wziąć książkę, oczywiście bardziej stawiamy na to pierwsze.  W ten sposób zapewnimy dostęp do książek dla każdego.  Myślimy tu nie tylko o naszych mieszkańcach, którzy będą mieć miejsce wymiany , a może i miejsce spotkań –  ale także o turystach i rodzicach.  Może dzięki temu, znowu powrócimy do lamusa, i zamiast telefonów będziemy czytać książki?

Projekt został sfinansowany przez LGD Lesko w kwocie 20 000 zł. Głównym wykonawcą jest firma Po AGH’u – Mateusz Wójcik. W tym miejscu wielkie podziękowania dla wszystkich darczyńców portalu zrzutka.pl oraz wszystkich, którzy pomagali przy pracach przygotowawczych.

 

 

Czas na Kalnicę!

Wspaniała wiadomość dla mieszkańców oraz turystów odwiedzających Kalnicę. Dzięki staraniom Stowarzyszenia oraz funduszom z Lokalnej Grupy Działania , Nasze Bieszczady w Lesku,  udało się nam zrealizować świetny projekt w postaci mini siłowni zewnętrznej. Teraz już nie ma wymówek. Kto nie chce w góry ma alternatywę na spędzenie czasu w zdrowiu i aktywności fizycznej.  Udało się zamontować pięć różnych przyrządów do ćwiczeń  w tym trenażer nóg, czy drążek do podciągania Jak wiecie, statutowym celem Stowarzyszenia jest propagowanie  zdrowego stylu życia, wypoczynku , rekreacji turystyki i kultury.  Według nas takie małe kroczki doprowadzą do poprawy życia mieszkańców naszej społeczności w Gminie Cisna.  Mamy nadzieję, że dzięki naszej pracy w każdej naszej małej miejscowości powstaną centralne miejsca spotkań tubylców i turystów.

Projekt został sfinansowany przez LGD Lesko w kwocie 19 977,66 zł. Głównym wykonawcą jest firma Ringpol z Zagórza. W tym miejscu wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy pomagali przy pracach przygotowawczych oraz za wielkie zaangażowanie sołtysa  Kalnicy p. Bogusława Bajorek.