Nowe ścieżki biegowo-narciarskie w Wetlinie - czerwona i żółta
Dodano: 15 grudnia 2004

Po otwarciu w styczniu 2004 r. pierwszych dwóch biegowych ścieżek narciarskich już w lipcu rozpoczęły się prace nad wytyczeniem kolejnych. W wyznaczaniu przebiegu tras udział wzięli m.in. Dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego p. Jan Komornicki oraz leśniczy Waldemar Pietrasz.

Przejście przyszłej trasy czerwonej z Władzami Parku. Od lewej: Waldemar Pietrasz, Stefania Biegun, Jan Komornicki, Piotr Ostrowski, Grażyna Ostrowska.
Lipiec '2004
Przejście przyszłej trasy czerwonej z Władzami Parku. Od lewej: Grażyna Ostrowska, Piotr Ostrowski, Jan Komornicki, Stefania Biegun.
Lipiec '2004
Wycinka krzaków i porządkowanie trasy czerwonej.
Październik '2004
Wycinka krzaków i porządkowanie trasy czerwonej.
Październik '2004
Montaż tablic informacyjnych tras narciarstwa wędrownego. Wykonawca tablic: Jarek Dziunycz.
Listopad '2004
Montaż tablic informacyjnych tras narciarstwa wędrownego. Od lewej: Jarek Dziunycz, Kazimierz Furs (leśniczy L-ctwa Stare Sioło).
Listopad '2004
Budowanie trasy czerwonej. Od lewej: Janusz Samoć, Piotr Ostrowski.
Listopad '2004
Budowanie trasy czerwonej. Od lewej: Grażyna Ostrowska, Horst Momberg.
Grudzień '2004

W sezonie zimowym 2004/2005 dostępne są już w Wetlinie cztery ścieżki biegowo-narciarskie.