Projekt "WETLIŃSKIE LIPY"
Dodano: marzec 2006

Pod hasłem "Wetlińskie Lipy" Stowarzyszenie Rozwoju Wetliny i Okolic rozpoczyna realizację projektu konserwacji i pielęgnacji lip w Wetlinie. Drzewostan ten liczący około 100 lat stanowi jedyne zachowane świadectwo historii tej miejscowości. Otaczał dawny cmentarz wiejski i nieistniejącą już cerkiew. Wszystkim, którzy chcieliby wesprzeć finansowo to przedsięwzięcie serdecznie dziękujemy.

Z bieszczadzkim pozdrowieniem
Marianna Wójcik - koordynator projektu

PKO BP S.A. 73 1020 2980 0000 2002 0020 4578