Projekt "WETLIŃSKIE LIPY" zakończony
Dodano: listopad 2006

W listopadzie 2006 r. zakończyliśmy projekt "Wetlińskie Lipy". Dofinansowany on został ze środków Programu „Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz z Funduszu Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” przy Fundacji Bieszczadzkiej Partnerstwo dla Środowiska utworzonego ze środków: 1) Gmin: Cisna, Czarna, Baligród, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Ustrzycki Dolne; 2) Funduszu Partnerstwa w ramach programu Grupy Partnerskiej jako mechanizm finansowania inicjatyw obywatelskich na rzecz zrównoważonego rozwoju finansowanego ze środków Fundacji im. Stefana Batorego Trust for Civil Society In Central and Estern Europe oraz 3) prywatnych sponsorów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w realizacji projektu: mieszkańcom Wetliny, Jarkowi Tomaszewskiemu za piękny wiersz, Andrzejowi Furs za dokumentację fotograficzną oraz firmie „Arbor” za nową tablicę ogłoszeniową.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć: