Zmiany w Stowarzyszeniu Rozwoju Wetliny i Okolic
Dodano: 7 marca 2009

12 lutego b.r. odbyło się w Wetlinie Walne, Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie członków SRWiO. Obrady były burzliwe. W pewnym momencie wydawało się że zebranie zakończy się fiaskiem. Na szczęście sprawy przybrały inny obrót.

Walne Zebranie w tajnym głosowaniu podjęło uchwałę o przyjęciu w poczet członków grupy 38 osób. Zostały podjęte inne, ważne dla przyszłości naszego Stowarzyszenia uchwały. Przede wszystkim wybrane zostały: nowy Zarząd i nowa Komisja Rewizyjna. Prezesem Stowarzyszenia został Aleksy Wójcik. W skład Zarządu weszli mieszkańcy Wetliny, Smereka, Krzywego i Kalnicy. Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości również przedstawiciele Strzebowisk i Przysłupia włączą się w prace naszej organizacji.
Zamierzamy aktywnie uczestniczyć w dyskusji nad wyborem kierunków rozwoju Bieszczadów w najbliższych latach. Mamy w planach wspieranie władz gminy w walce o środki unijne na budowę kanalizacji w naszych wioskach. Planujemy podjąć pracę nad rozwojem atrakcyjności turystycznej naszego regionu. W dobie kryzysu coraz większego znaczenia nabiera umiejętność wykorzystania środków unijnych dla rozwoju naszych gospodarstw i pensjonatów. Przygotowujemy szkolenia w tym zakresie.

Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi, którzy gotowi są działać na rzecz dobra wspólnego.
Podejmowanie inicjatyw lokalnych przy wsparciu i aktywnym udziale Stowarzyszenia znacznie zwiększa szanse na ich realizację. 

Zapraszamy do współpracy.