Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Dodano: 16 maja 2009

Dnia 15 maja 2009 r. Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wetliny i Okolic uchwałą nr 9/2009 podjął decyzję o zwołaniu dnia 18 czerwca 2009 r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wetliny i Okolic.

Proponowany porządek obrad:

  1. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  2. Uchwalenie porządku obrad.
  3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
  4. Potwierdzenie prawomocności zebrania przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną
  5. Głosowanie nad Uchwałą Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia osób nie płacących składek członkowskich.
  6. Sprawozdanie z prac Komisji Statutowej.
  7. Głosowanie nad przyjęciem nowego statutu Stowarzyszenia.
  8. Przyjęcie w poczet Stowarzyszenia nowych członków.
Zapraszamy do zapoznania się z proponowaną, nową wersją statutu.

Stara wersja statutu
Nowa wersja statutu