Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Dodano: 4 listopada 2009
W związku z zakończeniem prac Komisji Statutowej nad nową, poprawioną i uzupełnioną wersją naszego Statutu, zapraszam Państwa do udziału w Walnym, Nadzwyczajnym Zebraniu SRWiO, które odbędzie się w dniu 5 grudnia 2009 r. o godzinie 17.00, w sali gimnastycznej remizy strażackiej w Wetlinie.

Apelujemy do wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia o jak najliczniejsze przybycie. Wasza obecność na zebraniu podczas głosowań nad zapisami Statutu SRWiO w zasadniczy sposób wpłynie na realizację naszych wspólnych zamierzeń. 

Prace nad zmianami prowadziliśmy pod kątem wprowadzenia, w naszej opinii niezbędnych zmian, których celem jest:
  1. Jasne określenie procedury przyjmowania nowych członków (usunięcie dotychczasowych niejasności).
  2. Usunięcie dublujących się zapisów.
  3. Opisanie zasad funkcjonowania organów Stowarzyszenia.
  4. Rozszerzenie przedmiotu działalności Stowarzyszenia oraz uzupełnienie i rozszerzenie celów i zadań Stowarzyszenia.
  5. Jasne zdefiniowanie kompetencji władz Stowarzyszenia.
Poniżej dotychczasowa wersja Statutu, projekt nowej wersji Statutu oraz Porządek Obrad Walnego Zebrania.

Jeszcze raz apelujemy o przybycie na Walne.

Stara wersja statutu
Nowa wersja statutu
Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania