Walne Zebranie Członków odbędzie się w kwietniu
Dodano: 11 marca 2010

Dnia 9 marca 2010 Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się 9 kwietnia 2010 r. o godz. 18:00 w sali remizy OSP w Wetlinie.

Proponowany porządek obrad:
1. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
4. Potwierdzenie prawomocności zebrania przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną.
5. Sprawozdania prowadzących projekty Stowarzyszenia ze stanu prac.
6. Sprawozdanie Prezesa z działalności w roku 2009.
7. Udzielenie przez Komisję Rewizyjną absolutorium Zarządowi za 2009 r.
8. Dyskusja.
9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu.
10. Propozycje dotyczące planów działania Stowarzyszenia w 2010 r.
11. Wolne wnioski.

Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia do czynnego uczestnictwa w Zebraniu.