Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków
Dodano: 10 kwietnia 2010

Dnia 9 kwietnia 2010 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wetliny i Okolic.

Po wyborze Przewodniczącego Zebrania i uchwaleniu porządku obrad członkowie Zarządu przedstawili zebranym stan realizacji projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie zmierzających do uatrakcyjnienia Bieszczadów Wysokich.

Zgodnie z informacjami Zarządu w ciągu ostatniego roku udało się rozpocząć i doprowadzić do końca takie projekty jak:

  • przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata” we wszystkich wsiach na terenie gminy Cisna (kwiecień 2009)
  • podpisanie z Urzędem Gminy w Cisnej umowy na dzierżawę działki przeznaczonej pod budowę zrekonstruowanej chaty bojkowskiej „Eko-Muzeum” (czerwiec 2009)
  • wybudowanie Punktu Informacji Turystycznej w Wetlinie, który w czasie sezonu letniego udzielał informacji nawet ponad 300 osobom dziennie i dzięki któremu na konto Stowarzyszenia wpłynęło 950 PLN w postaci darowizny (maj-czerwiec 2009)
  • wyczyszczenie 4 z 5 tras biegowych po obfitych październikowych opadach śniegu (listopad 2009)
  • zbiórka datków do puszek z przeznaczeniem na budowę chaty bojkowskiej; udało się zebrać kwotę 1942,95 PLN (lipiec-listopad 2009)
  • uzyskanie dla naszego Stowarzyszenia statusu Organizacji Pożytku Publicznego, dzięki czemu podczas rozliczenia rocznego można na rzecz naszego Stowarzyszenia przekazać 1% swojego podatku dochodowego (listopad 2009)
  • wielokrotne zakładanie skuterami śladu na trasach biegowych (luty-marzec 2010)
W ciągu ostatniego roku rozpoczęto i są w trakcie realizacji takie projekty jak:
  • „Bieszczady Odnalezione” – zgodnie z informacji uzyskanymi od członków Zarządu opracowywana jest część koncepcyjna i przygotowywane są materiały niezbędne do napisania projektu na finansowanie z funduszy UE; prawdopodobnie w lipcu br. zostanie złożony stosowny wniosek o dofinansowanie
  • Chata Bojkowska „Eko-Muzeum” – zgodnie z informacji uzyskanymi od członków Zarządu kompletowane są dokumenty konieczne do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę; prawdopodobnie do lipca zostanie złożony w Urzędzie Powiatowym w Lesku wniosek o wydanie pozwolenia na budowę
  • przygotowanie koncepcji tras rowerowych w porozumieniu z Nadleśnictwem Cisna i złożenie projektu pozwalającego na sfinansowanie z funduszy UE oznakowania tras, druku materiałów reklamowych itp.

Prezes Zarządu poinformował również zebranych, że w roku 2009 rozpoczęto działania (złożenie wniosku do Sądu) zmierzające do uruchomienia działalności gospodarczej, jednak w wyniku rozmów z pracownikami Sądu ustalono, że prowadzenie tego typu działalności jest w chwili obecnej całkowicie niepotrzebne. W związku z tym wniosek z Sądu został wycofany.
Prezes Zarządu poinformował również, że plan utworzenia nowych szlaków turystycznych z Polanek przez Łopienkę na Korbanię oraz z Przysłupia na Małe i Wielkie Jasło chwilowo zostaje zawieszony. Stowarzyszenie uzyskało na ten temat pozytywną opinię Zarządu GOPR oraz Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej, jednak oddział PTTK w Ustrzykach Dolnych w chwili obecnej nie widzi możliwości utworzenia takich szlaków.

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z kontroli działalności Zarządu Stowarzyszenia. W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna udzieliła Zarządowi absolutorium. Chwilę później absolutorium Zarządowi udzielili Członkowie Stowarzyszenia.

W ramach wolnych wniosków Członkowie Stowarzyszenia przyjęli w poczet Członków kolejną osobę, podjęto uchwałę w sprawie przeznaczenia środków uzyskanych z 1% OPP na projekt "Bieszczady Odnalezione" oraz budowę chaty bojkowskiej (zgodnie z polskim prawem środki powinny zacząć wpływać na konto Stowarzyszenia od sierpnia br.) oraz ustalono tegoroczny termin "Sprzątania Świata" w naszej gminie na dzień 17 kwietnia 2010.

Na tym Walne Zebranie zakończono.