Na konto Stowarzyszenia wpłynęły pieniądze z 1%
Dodano: 24 grudnia 2010

Z przyjemnością informujemy, że z wpłat z 1% w roku 2010 (rozliczenia podatku za rok 2009) na konto naszego Stowarzyszenia wpłynęło 3.027 zł. Zarząd Stowarzyszenia składa wszystkim ofiarodawcom serdeczne podziękowania. Kwota ta to istotne zasilenie naszego skromnego budżetu. Środki te zostaną wykorzystane zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania z 9 kwietnia 2010 r. na realizację budowy w Wetlinie zrekonstruowanej chaty bojkowskiej "Eko-Muzeum" oraz na projekt "Bieszczady Odnalezione".

Do dnia dzisiejszego, w ramach projektu budowy "Eko-Muzeum" udało się podpisać z Urzędem Gminy w Cisnej wieloletnią umowę na dzierżawę działki na której ma stanąć chata, wykonano projekt architektoniczny budynku, mapę do celów projektowych, uzyskano wszystkie niezbędne uzgodnienia i wykonano projekty przyłączy. W najbliższych dniach, prawdopodobnie jeszcze między Świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem, wszystkie te dokumenty razem z wnioskiem o pozwolenie na budowę zostaną złożone w Starostwie Powiatowym w Lesku.

Projekt "Bieszczady Odnalezione" obejmuje istniejącą trasę turystyczną na terenie Nadleśnictwa Cisna od wsi Kalnica do rezerwatu „Sine Wiry”. Wzdłuż ww. trasy znajdują się liczne pozostałości zabudowy wiejskiej nieistniejących już wsi Łuh, Jaworzec i Zawój. Do tej pory zinwentaryzowaliśmy liczne pozostałości zabudowań oraz zakończyliśmy dokumentację wsi Zawój. Docelowo planowane jest m.in. oznakowanie przyszlakowe w postaci tablic z dwujęzycznym opisem poszczególnych wsi oraz prace renowacyjne na cmentarzach i cerkwiskach. Pełną informację na temat realizacji projektu przedstawimy wkrótce na naszej stronie.