W roku 2011 nie będzie możliwości przekazania 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia
Dodano: 29 stycznia 2011

Na posiedzeniu w dniu 27.11.2009 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał Postanowienie o nadaniu Stowarzyszeniu Rozwoju Wetliny i Okolic statusu Organizacji Pożytku Publicznego. W konsekwencji rok 2010 był pierwszym rokiem kiedy na konto naszego Stowarzyszenia wpłynęły pieniądze z tytułu 1%.

Niestety z przykrością informujemy, że w czasie rozliczenia podatków za rok 2010 (deklaracje PIT wypełniane do końca kwietnia 2011 r.) NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI przekazania 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wetliny i Okolic.

W roku 2010 zmieniły się niektóre przepisy dotyczące Organizacji Pożytku Publicznego, w tym jeden z nich mówiący, że do dnia 15 grudnia 2010 r. organizacje uprawnione do otrzymania 1% podatku muszą przekazać Ministerstwu Pracy i Polityki Socjalnej sprawozdanie finansowe i merytoryczne ze swojej działalności. Pomimo, że w listopadzie 2010 r. kontaktowaliśmy się z urzędnikami MPiPS (w innej sprawie, ale również dotyczącej naszego statusu OPP) nie zostaliśmy poinformowani o takim terminie składania sprawozdań. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że resort pracy nie ma obowiązku o tym fakcie informować oraz że nieznajomość prawa nie zdejmuje odpowiedzialności za taki stan rzeczy z Zarządu naszego Stowarzyszenia, który nie dopilnował wszystkich formalności. Niemniej w takiej sytuacji znalazło się ponad 1.500 Organizacji Pożytku Publicznego w całej Polsce.

W związku z zaistniałą sytuacją Zarząd Stowarzyszenia wyznaczył osobę odpowiedzialną za kontrolowanie wszelkich spraw i przepisów dotyczących Organizacji Pożytku Publicznego, tak aby w przyszłości uniknąć podobnej sytuacji.


Serdecznie dziękujemy za wszystkie dotychczasowe wpłaty na rzecz naszego Stowarzyszenia!