Walne Zebranie Członków odbędzie się 26 marca 2011
Dodano: 22 lutego 2011

Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o zwołaniu dorocznego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się 26 marca 2011 r. o godz. 17:00 w sali remizy OSP w Wetlinie.

Proponowany porządek obrad:
1. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2010.
4. Uzupełnienie składu Zarządu.
5. Ustalenie terminu akcji „Sprzątanie Świata”.
6. Omówienie propozycji treści ulotki reklamowej dotyczącej naszego Stowarzyszenia. 
7. Przedstawienie przez Zarząd i przegłosowanie propozycji dotyczącej wykluczenia 
członka SRWiO po dwuletnim okresie niepłacenia składki członkowskiej.
8. Uchwalenie planu działania Stowarzyszenia na najbliższy rok z wyznaczeniem osób 
odpowiedzialnych za realizację.
9. Wolne wnioski.

Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia do czynnego uczestnictwa w Zebraniu.