Spotkanie ze Stowarzyszeniem Przewodników Turystycznych "Karpaty"
Dodano: 31 stycznia 2013
Z przyjemnością informujemy, że w sobotę, 26 stycznia odbyło się spotkanie przewodników zrzeszonych w Stowarzyszeniu Przewodników Turystycznych "Karpaty" z członkami naszego Stowarzyszenia, które reprezentowali:
· Aleksy Wójcik, prezes
· Marcin Dobrowolski, sekretarz
· Zbigniew Maj, członek

Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Karpaty" reprezentowali:
· Jacek Łeszega, kierownik Bieszczadzkiego Centrum Informacji i Promocji przy Urzędzie Miasta i Gminy Lesko
· Bogdan Augustyn, działacz bieszczadzkiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, autor artykułów w Roczniku Historycznym "Bieszczad"
· Grzegorz Sitko, biolog i ornitolog, prezes w Fundacji Przyroda Karpat, autor przewodników turystycznych
· Zbigniew Kozicki, autor książek: "Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce" oraz "Solina, tam tak było..."
· Bożena Bobula. przewodnik beskidzki
· Andrzej Gąsiorowski, przewodnik beskidzki
· Marek Kusiak, przewodnik beskidzki
· Paweł Wójcik, przewodnik beskidzki
· Mirosław Sworst, przewodnik beskidzki
· Edward Szychowski, przewodnik beskidzki

Spotkanie odbyło się w ramach wycieczki szkoleniowej Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych "Karpaty". Wycieczkę pod hasłem "Bieszczady Odnalezione", na trasie Polanki - Zawój - Łuh - Jaworzec poprowadził Zbigniew Maj.

W trakcie spotkania zorganizowanego w pensjonacie "Roh" miało miejsce uroczyste wręczenie odznaki honorowej Ministerstwa Sportu i Turystyki "Za Zasługi dla Turystyki". Odznakę z rąk wiceprezesa SPT "Karpaty" Jacka Łeszegi, otrzymał Pan Bogdan Augustyn. Miało też miejsce uroczyste przyjęcie na członka zwyczajnego SPT "Karpaty" naszego kolegi, Zbyszka Maja.

Pierwsze spotkanie naszych organizacji umożliwiło nam wzajemne poznanie się i wymianę informacji o naszych działaniach. Wymienialiśmy poglądy na temat zmian zachodzących w Bieszczadach oraz dyskutowaliśmy o przyszłości.

Współpraca ze środowiskiem przewodników bieszczadzkich to dla naszego Stowarzyszenia nieoceniona szansa popularyzacji działalności oraz możliwość promowania działalności stowarzyszenia wśród turystów uczestniczących w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Karpaty".

Mamy nadzieję na kontynuację współpracy w przyszłości.