Czasopismo "Bieszczady Odnalezione"
Dodano: 2 lipca 2013
„Bieszczady Odnalezione” to nowe czasopismo Stowarzyszenia Rozwoju Wetliny i Okolic, utworzone dla popularyzowania wiedzy o Bieszczadach. Naszym celem jest publikowanie wyników aktualnych badań, wspomnień dawnych mieszkańców bieszczadzkich wiosek i osadników, zasiedlających opustoszałe po wysiedleniach tereny, oraz prezentowanie najciekawszych i najcenniejszych przyrodniczo miejsc. Artykuły historyczne, będące efektem wnikliwych badań, prowadzonych w oparciu o materiały i sprawozdania archeologiczne oraz zasoby dostępne w archiwach państwowych: polskich, ukraińskich i austriackich, pomogą wszystkim miłośnikom tych gór zgłębić wiedzę o ich fascynującej i złożonej historii.

Ufamy, że nasze czasopismo obfitujące w ciekawe artykuły, ilustrowane pięknymi zdjęciami, drukowane na papierze kredowym wysokiej jakości, będzie pouczającą i przyjemną lekturą dla wszystkich miłośników historii i przyrody bieszczadzkiej.

Pierwszy numer czasopisma, z rekomendacją prof. UR dr hab. Andrzeja Pelisiaka, kierującego aktualnie zakładem Epoki Kamienia w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, liczący 72 strony, ukaże się na początku lipca bieżącego roku. Bliższe informacje dotyczące możliwości zakupu czasopisma i ceny, można uzyskać w redakcji. Adres e-mail: zbychmaj@op.pl