Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2013 roku
Dodano: 20 stycznia 2014

Minął kolejny rok działalności naszego Stowarzyszenia. Rok bogaty w wydarzenia związane z realizacją kolejnych przedsięwzięć. Kontynuowanie naszej działalności nie byłoby możliwe bez Państwa wsparcia płynącego z wpłat z tytułu 1% podatku dochodowego. W roku 2013 na nasze konto wpłynęło z tego tytułu 18.278,24 zł. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

Poniżej prezentujemy krótkie sprawozdanie z tego co udało nam się zrealizować w 2013 roku.

1. Wydaliśmy pierwszy numer czasopisma turystyczno – historycznego „Bieszczady Odnalezione”. Wydawnictwo cieszyło się dużym zainteresowaniem odbiorców. Wydanie kolejnego numeru planujemy na luty 2014 r.

 
2. W ramach kontynuacji projektu „Bieszczady Odnalezione” na terenie nieistniejącej wsi Jaworzec zostały odsłonięte fundamenty 2 chat bojkowskich. W jednej z nich odkryta została unikalna kamienna piwnica podbudynkowa. Wszystkie prace wykonane zostały przez ekipę archeologów z Sanoka. Na jednej z odkrytych podmurówek chaty dokonaliśmy częściowej rekonstrukcji ścian oraz zaznaczyliśmy wewnętrzne podziały pomieszczeń. Informacje na temat jej ostatnich właścicieli oraz opis konstrukcji i plan pomieszczeń znajdziecie państwo na dwujęzycznej (polski, ukraiński) tablicy. Przygotowaliśmy również ulotkę opisującą ten fragment projektu. Artykuł opisujący te prace i ich wyniki zostanie opublikowany w naszym czasopiśmie.

 
3. Przy wydatnej pomocy finansowej Lasów Państwowych dzięki bardzo dobrze układającej się współpracy naszego stowarzyszenia z Nadleśnictwem Cisna udało nam się wspólnie sfinansować zakup używanego ratraka. Maszyna jest już po remoncie, gotowa do zakładania profesjonalnego śladu na trasach biegowych w gminie Cisna.

 
4. Dzięki porozumieniu podpisanemu między Nadleśnictwem Cisna i naszą organizacją, w sezonie letnim 2014 r. powstanie sieć malowniczo położonych ścieżek rowerowych poprowadzonych po drogach zakładowych Nadleśnictwa Cisna. Drogi zakładowe to, w przeciwieństwie do popularnych „stokówek”, świetnie utrzymane, szerokie na 6 m utwardzone trakty leśne. Nasze Stowarzyszenie pokrywa koszty oznakowania ścieżek rowerowych, przygotowuje materiały informacyjne itd.

5. Zakupiliśmy w Archiwum Wojennym w Wiedniu osiemnastowieczne mapy von Miega obejmujące teren obecnej gminy Cisna. To unikalny i ciekawy materiał, który zamierzamy wykorzystać w naszym czasopiśmie.

W planach na rok 2014 mamy następujące działania:

1. Remont sklepienia kamiennej piwnicy w Jaworcu. 
2. Rekonstrukcja kamiennego krzyża na pomniku zniesienia pańszczyzny w Jaworcu.
3. Remont 3 ocalałych nagrobków na cmentarzach w nieistniejących wsiach Łuh, Jaworzec i Zawój.
4. Wylanie fundamentów chaty bojkowskiej w Wetlinie na działce przekazanej nam w dzierżawę przez Wójta gminy Cisna. Mamy już projekt oraz deklarację Wójta gminy Cisna dotyczącą nieodpłatnego przekazania na ten cel drewna z lasu gminnego.
5. Zakończenie znakowania ścieżek rowerowych.
6. Wydanie 2 kolejnych numerów czasopisma „Bieszczady Odnalezione”.
7. Wyjazd do Archiwum Miejskiego we Lwowie w celu dokonania kwerendy zbiorów dotyczących terenów obecnej gminy Cisna.

Przed nami dużo pracy. Bieszczady to dla nas wyzwanie. Mamy absolutna pewność, że przed nami ciągle nieodkryta fascynująca historia tych gór. Mamy również nadzieję, że z Państwa pomocą będzie nam dana możliwość kontynuowania prac nad rozwojem nowych form bieszczadzkiej turystyki kwalifikowanej. 
Będziemy wdzięczni jeżeli nie zapomnicie Państwo o nas również w bieżącym roku.
Informację, w jaki przekazać 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wetliny i Okolic znajdziecie Państwo na naszej stronie w dziale OPP.

Z bieszczadzkim pozdrowieniem,
Prezes SRWiO
Aleksy Wójcik