Nowy numer czasopisma "Bieszczady Odnalezione"
Dodano: 26 września 2016
Ukazało się czwarte wydanie periodyku „Bieszczady Odnalezione”.

„Bieszczady Odnalezione” to czasopismo historyczno-krajoznawcze wydawane corocznie od 2013 r. przez Stowarzyszenie Rozwoju Wetliny i Okolic. Jego nazwa nawiązuje do ścieżki historyczno-przyrodniczej prowadzącej dolinami trzech nieistniejących wsi – Jaworzec, Zawój i Łuh. Celem periodyku jest opisywanie historii Bieszczadów od czasów najdawniejszych (w oparciu o najnowsze badania archeologiczne) po okres najnowszy. Wśród autorów znajdują się miłośnicy bieszczadzkich dziejów, a także „profesjonalni” historycy i archeolodzy. W drugiej połowie lipca ukazał się czwarty numer „Bieszczadów Odnalezionych” zawierający osiem tekstów. Tom został wydany dzięki wsparciu finansowemu Województwa Podkarpackiego w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu kultury pn. Opracowanie i wydanie IV numeru CZASOPISMA HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO „BIESZCZADY ODNALEZIONE”.

SPIS ARTYKUŁÓW W NAJNOWSZYM NUMERZE:

1) Zbigniew Maj, Andrzej Pelisiak
Odkrywanie Bieszczadów Wysokich. Pierwsi pasterze

2) Jarosław Łysejko
Przenikanie kniaziów ze wsi na prawie wołoskim do warstwy szlacheckiej ziemi sanockiej w XVI-XVII w.

3) Maciej Augustyn
Okręg (Okruh) jako forma organizacji wspólnoty wiejskiej w Karpatach

4) Łukasz Bajda
Przemoc między szlachtą sanocką w XVIII w.

5) Paweł Sygowski
Cerkiew w Łopience – nowe informacje

6) Łukasz Bajda
Pierwsze dni wielkiej wojny w pamiętniku Jana Świerczka
[z obszernym fragmentem pamiętnika w aneksie]

7) Andrzej Mikucki
W kręgu sanockiego ziemiaństwa

8) Zbigniew Maj
Bój o Wetlinę i Przełęcz Pod Czerteżem