O NAS

Kilka słów o nas, o członkach Stowarzyszenia. Jesteśmy absolutną zbieraniną ludzi z całej Polski, oczywiście w tym także rdzennych Bieszczadników, wiek nas nie interesuje, bo w naszej grupie są i młodzi i ciut starsi. Na pewno łączy nas jedno – przeogromna miłość do tego miejsca, do Bieszczad, do tych wspaniałych gór, do gminy Cisna, w której znaczna część członków Stowarzyszenia obecnie znalazła miejsce zamieszkania. Naszą ideą jest zharmonizowany rozwój tego miejsca, ale przy założeniu, że nie można za bardzo ingerować w naturę i mocno trzymać się unikatowych wartości jakimi są historia Bieszczad, wszechobecna dzikość i naturalne piękno i przyroda. Nasze działania zmierzają do podkreślenia odrębności Bieszczad takimi jakie są. Zapraszamy do wspierania nas w szerokim zakresie tego słowa, dobrym słowem, pomysłem, kilkoma godzinami pracy społecznej czy wsparciem finansowym na rzecz Stowarzyszenia. Oczywiście zapraszamy także w nasze szeregi – zapewniam, że każdy będzie tu mile widziany.

Liczba członków: 66
Data założenia Stowarzyszenia: 31.03.2003 r.
NIP: 688-12-40-396
Regon: 371152076
Nr konta: 73 1020 2980 0000 2002 0020 4578

Organizacja Pożytku Publicznego, nr KRS: 0000060245

Adres:
Stowarzyszenie Rozwoju Wetliny i Okolic
38-608 Wetlina 71
e-mail: zarzad@wetlina.org

Skład Zarządu
Aleksandra Grzech  – Prezes
Agnieszka Banaszek – Skarbnik
Zbigniew Maj – Sekretarz
Bogusław Czerenkiewicz – Członek Zarządu
Stanisław Misztal – Członek Zarządu
Henryk Ślimak – Członek Zarządu
Kuba Wierzbicki – Członek Zarządu
Aleksy Wójcik – Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej
Bożena Wójcik – Przewodnicząca
Dariusz Wójcicki – Z-ca Przewodniczącej
Leszek  Grzyb – Członek

Cele Statutowe Stowarzyszenia

  1. Inicjowanie, opiniowanie, wnioskowanie i bezpośredni udział w programach i projektach zmierzających do rozwoju Wetliny i jej okolic.
  2. Popularyzowanie oraz ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Bieszczadów, w tym tradycyjnego rzemiosła, tradycji kulinarnych, języka i kultury regionalnej, z poszanowaniem bogactwa wielokulturowości.
  3. Rozwój infrastruktury turystycznej dla zapewnienia właściwych warunków wypoczynku turystom odwiedzającym Bieszczady.
  4. Mobilizowanie i włączanie do współpracy mieszkańców Wetliny i sąsiadujących z nią miejscowości wokół idei podejmowanych przez Stowarzyszenie.
  5. Inkubowanie i wspieranie inicjatyw edukacyjnych służących idei zrównoważonego rozwoju wykorzystujących walory przyrodniczo kulturowe oraz lokalne zaplecze gospodarcze i potencjał ludzki i wszelkie zasoby Bieszczadów.
  6. Promocja i wspieranie inicjatyw sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości służącej Bieszczadom i ich mieszkańcom.
  7. Wspieranie działań oraz inicjatyw mających na celu ochronę środowiska naturalnego Bieszczadów oraz promocję zachowań pro-ekologicznych.
  8. Propagowanie zdrowego trybu życia, rekreacji, turystyki i kultury spędzania/ zagospodarowania wolnego czasu wśród społeczności lokalnej.

Jak zostać Członkiem Stowarzyszenia?

W tym celu należy zapoznać się ze Statutem Stowarzyszenia oraz wydrukować i wypełnić odpowiednią deklarację członkowską, a następnie przesłać ją pocztą na adres korespondencyjny Stowarzyszenia podany wyżej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIŁOŚNIKÓW BIESZCZAD DO WSPÓŁPRACY.