Liczba członków: 92
Data założenia Stowarzyszenia: 31.03.2003 r.
NIP: 688-12-40-396
Regon: 371152076
Nr konta: 73 1020 2980 0000 2002 0020 4578

Organizacja Pożytku Publicznego, nr KRS: 0000060245

Adres:
Stowarzyszenie Rozwoju Wetliny i Okolic
38-608 Wetlina 71
e-mail: zarzad@wetlina.org

Skład Zarządu
Aleksy Wójcik - Prezes (tel. 503 124 654)
Agnieszka Banaszek - Wice-Prezes
Marcin Dobrowolski - Sekretarz
Jakub Wierzbicki - Skarbnik
Bogusław Czerenkiewicz - Członek Zarządu
Piotr Tuniewicz - Członek Zarządu
Henryk Ślimak - Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej
Sebastian Morawski - Przewodniczący
Agnieszka Dworaczek - Z-ca Przewodniczącego
Zygmunt Skorupski - Członek


Cele Statutowe Stowarzyszenia

  1. Inicjowanie, opiniowanie, wnioskowanie i bezpośredni udział w programach i projektach zmierzających do rozwoju Wetliny i jej okolic.
  2. Popularyzowanie oraz ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Bieszczadów, w tym tradycyjnego rzemiosła, tradycji kulinarnych, języka i kultury regionalnej, z poszanowaniem bogactwa wielokulturowości.
  3. Rozwój infrastruktury turystycznej dla zapewnienia właściwych warunków wypoczynku turystom odwiedzającym Bieszczady.
  4. Mobilizowanie i włączanie do współpracy mieszkańców Wetliny i sąsiadujących z nią miejscowości wokół idei podejmowanych przez Stowarzyszenie.
  5. Inkubowanie i wspieranie inicjatyw edukacyjnych służących idei zrównoważonego rozwoju wykorzystujących walory przyrodniczo kulturowe oraz lokalne zaplecze gospodarcze i potencjał ludzki i wszelkie zasoby Bieszczadów.
  6. Promocja i wspieranie inicjatyw sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości służącej Bieszczadom i ich mieszkańcom.
  7. Wspieranie działań oraz inicjatyw mających na celu ochronę środowiska naturalnego Bieszczadów oraz promocję zachowań pro-ekologicznych.
  8. Propagowanie zdrowego trybu życia, rekreacji, turystyki i kultury spędzania/ zagospodarowania wolnego czasu wśród społeczności lokalnej.
Jak zostać Członkiem Stowarzyszenia?
W tym celu należy zapoznać się ze Statutem Stowarzyszenia oraz wydrukować i wypełnić odpowiednią deklarację członkowską, a następnie przesłać ją pocztą na adres korespondencyjny Stowarzyszenia podany wyżej.

Statut Stowarzyszenia Rozwoju Wetliny i Okolic (pdf, 212 KB)
Deklaracja - Członek rzeczywisty (pdf, 97 KB)
Deklaracja - Członek wspierający (pdf, 105 KB)


SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIŁOŚNIKÓW BIESZCZAD DO WSPÓŁPRACY.