Kim jesteśmy?
Stowarzyszenie Rozwoju Wetliny i Okolic to organizacja powołana w 2003 r. przez mieszkańców i miłośników Bieszczadów. Naszym celem jest ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Bieszczadów, w tym tradycyjnego rzemiosła, tradycji kulinarnych i kultury regionalnej.

Dlaczego prosimy o przekazanie 1% Państwa podatku?
Chcemy ocalić od zapomnienia byłych mieszkańców Bieszczadów, ich życie, kulturę, tradycje, dlatego od kilku lat realizujemy projekt ścieżki turystycznej „Bieszczady Odnalezione”

Ścieżka przywraca pamięci świat, którego już nie ma: wsie, które przestały istnieć, domy z których pozostały tylko piwnice, studnie bez żurawi, ale przede wszystkim ludzi, którzy kiedyś tu żyli i mieszkali. Ścieżka prowadzi przez nieistniejące już wsie Zawój, Łuh i Jaworzec (okolice Kalnicy). Wzdłuż trasy spacerowej ustawione są dwujęzyczne tablice informacyjne opisujące wsie, wskazujące miejsca po dawnych cerkwiach i cmentarzach. Na tablicach znajdują się także fragmenty wspomnień osób przymusowo wysiedlonych z tych wsi podczas akcji „Wisła” w 1947 r.

Zobacz ścieżkę turystyczną „Bieszczady Odnalezione” na mapach Google.


Projekt będziemy kontynuować w roku 2014. Planujemy:
- remont sklepienia kamiennej piwnicy w Jaworcu,  
- przeprowadzenie rekonstrukcji kamiennego krzyża na pomniku zniesienia pańszczyzny w Jaworcu,
- remont 3 ocalałych nagrobków na cmentarzach w nieistniejących wsiach Łuh, Jaworzec i Zawój.

Planów na rok 2014 mamy więcej. Zapraszamy do zapoznania się z naszym krótkim sprawozdaniem z działalności w 2013 roku oraz planami na rok 2014: 
www.wetlina.org/news/20140120-sprawozdanie-z-dzialalnosci.htm

Bez Państwa wsparcia kontynuacja tych projektów będzie utrudniona. Dlatego zwracamy się z prośbą o przekazanie nam 1% Państwa podatku za rok 2013. Niech ta darowizna stanie się Państwa wkładem w przywracanie pamięci o ludziach i czasach, których już nie ma.

Jak przekazać 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia
W formularzu podatkowym wypełnij rubrykę „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” - wpisując tam numer KRS 0000060245. Następnie wpisz kwotę stanowiącą 1% Twojego podatku. To wszystko!

Stowarzyszenie Rozwoju Wetliny i Okolic, 38-608 Wetlina 71
KRS: 0000060245, organizacja pożytku publicznego


Zarząd Stowarzyszenia składa wszystkim ofiarodawcom serdeczne podziękowania. Państwa darowizny stanowią bardzo istotne zasilenie naszego skromnego budżetu.

Z przyjemnością informujemy, że dotychczas dzięki Państwa hojności na konto Stowarzyszenia z tytułu darowizny 1% podatku wpłynęło:
- w roku 2010: 3.027 zł
- w roku 2012: 8.388 zł
- w roku 2013: 18.278 zł

Środki te pozostają zdeponowane na rachunku bankowym Stowarzyszenia i zostaną wykorzystane zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania z 9 kwietnia 2010 r. na kontynuację projektu "Bieszczady Odnalezione" oraz na budowę Muzeum Chaty Bojkowskiej w Wetlinie.