PROJEKTY

 

 

Lp Nazwa zadania Źródło dofinansowania Umowa Data zawarcia Wartość projektu
1 Bieszczady Odnalezione Program Działaj Lokalnie Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności 2/22/DL7-LOG/2011 01.07.2011 5 300,00 zł
2 Bieszczady Odnalezione – II etap Program Działaj Lokalnie Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności 3/22/DL-7-ODL/2013 23.04.2012 4 820,00 zł
3 Śladem Bojków – szlak historyczno turystyczny w byłej wsi Jaworzec – kontynuacja projektu Bieszczady Odnalezione Górski Fundusz Organizacji Pozarządowych: ALPY-KARPATOM – program na rzecz uwalniania potencjału ekonomicznego  górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich KIK/07/GFOP/I/4/2013 3.06.2013 28 500,00 zł
4 Badania naukowe nad historią regionu oraz popularyzacja wiedzy historycznej w środowiskach miejscowych i wśród turystów Program Działaj Lokalnie Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności 5/22/DL8-ODL/2013 18.06.2013 4 170,00 zł
5 Organizacja Bieszczadzkich Spotkań Muzycznych BIES CZAD BLUES Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu kultury w 2013r. DO-I.615.70.2013 26.07.2013 20 300,00 zł
6 Prace archeologiczne, konserwatorskie i rekonstrukcyjne zachowanych elementów architektury kamiennej (krzyż pańszczyźniany, 3 ocalałe we fragmentach nagrobki, piwnica bojkowska)na terenie nieistniejących wsi Jaworzec, Łuh i Zawój Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  – operacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 01443-6930-UM0940295/13 18.02.2014 12 430,00 zł
7 Pasujemy do siebie jak puzzle Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Rządowy Program na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych 8277/2015/ASOS 11.04.2015 98 440,00 zł
8 „Bieszczady Odnalezione” – rozbudowa istniejącej trasy przyrodniczo-historycznej po nieistniejących wsiach Łuh, Zawój, Jaworzec i prowadzenie społecznego punktu Informacji Turystycznej w Wetlinie, sposobem na podniesienie jakości obsługi ruchu turystycznego oraz rozszerzenie oferty turystycznej Bieszczadów Wysokich.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki w 2016r. PG-III.5221.1.11.2016 16.03.2016 19148,60 zł
9 Opracowanie i wydanie IV numeru czasopisma historyczno-krajoznawczego „Bieszczady Odnalezione” Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu kultury w 2016r. DO-III.616.30.2016 21.03.2016 11 250,00 zł

 

10 Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Kalnica PROW na lata 2014-2020 w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. LGDNB/PG_3/11/2020 28.09.2020 19 977,66 zł
 

11

Budowa czytelni niekomercyjnej, otwartej w miejscowości Wetlina PROW na lata 2014-2020 w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. LGDNB/PG_3/12/2020 28.09.2020 20 000,00 zł